Copyright 2022 - Custom text here
 • Τομέας Πληροφορικής

 • Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

 • Τομέας Ηλεκτρονικών

 • Τομέας Μηχανολογίας

 • Τομέας Ηλεκτρολογίας

 • Τομέας Υγείας Πρόνοιας

Στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας υπάρχουν οι παρακάτω Ειδικότητες:

Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή

Η Νοσηλευτική επιστήμη αποτελεί έναν συνδυασμό επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών που είναι απαραίτητες   για να χαρακτηριστεί ο Νοσηλευτής από επάρκεια στο ανθρωπιστικό του έργο. Σκοπός της νοσηλευτικής επιστήμης είναι η πρόληψη της ασθένειας, η προαγωγή της υγείας και αποκατάσταση των ασθενών.

Τα τυπικά προσόντα ενός Νοσηλευτή είναι το Πτυχίο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Χαρακτηριστικά Νοσηλευτικού προσωπικού:

 • Υπευθυνότητα
 • Ακρίβεια
 • Ενδιαφέρον
 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Ευσυνειδησία
 • Ηθικές αξίες
 • Αισιοδοξία
 • Ψυχικό σθένος
 • Εχεμύθεια

 

Τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής στην Β τάξη ΕΠΑ.Λ. του τομέα

Υγείας – Πρόνοιας είναι:

 

Επαγγελματική αποκατάσταση

Με το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Β. Νοσηλευτή ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί:

 

Σε δημόσια Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία

 • Σε ιδιωτικά Νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε σταθμούς Πρώτων Βοηθειών
 • Στο ΕΚΑΒ
 • Σε σχολεία
 • Σε παιδικούς σταθμούς
 • Σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • Σε Κ.Α.Π.Η.
 • Σε ομάδες διάσωσης κ. α.

Τα τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. που μπορεί να πετύχει ο απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. του τμήματος

Β. Νοσηλευτών είναι:

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου ή νηπιαγωγού:

 • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
 • βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
 • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
 • εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
 • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
 • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού

Συνθήκες Εργασίας:Η βοηθός βρεφονηπιοκόμου, εργάζεται σε ευχάριστο περιβάλλον, που μπορεί να είναι σε βρεφονηπιακό σταθμό ή σε σπίτια. Η εργασία της βρεφονηπιοκόμου δεν θεωρείται κουραστική, είναι όμως πολύ υπεύθυνη, επειδή έχει να κάνει με τη φροντίδα και την ασφάλεια βρεφών και νηπίων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Η αγάπη στα παιδιά, η δημιουργικότητα και η φαντασία, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η δυνατότητα να ακολουθεί οδηγίες και εντολές, η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις, αποτελούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών είναι προσόντα που χαρακτηρίζουν τη βρεφονηπιοκόμο.

Σπουδές:Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων που ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:Τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που έχουν κατοχυρωθεί με βάση την Αριθμ.Π2β/οικ.2808, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 645 Β΄ στις 31-7-1997 και την Αριθμ.Γ2β/οικ.1570, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 749 Β΄ στις 19-5-1999, αφορούν τους πτυχιούχους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Λ, αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: Η βοηθός βρεφονηπιοκόμου μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

 • σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
 • σε μαιευτικές κλινικές
 • κατασκηνώσεις
 • κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.